Analyza audiowizualna oraz gramatyka form prezentacyjnych dzienników telewizyjnych. Uwagi o semiotyce srodków masowego przekazu

Bentele, G.
Przekazy I Opinie, 47/48 (1/2), 139-164.
1987

Zitation (APA)

Bentele, G. (1987). Analyza audiowizualna oraz gramatyka form prezentacyjnych dzienników telewizyjnych. Uwagi o semiotyce srodków masowego przekazu Przekazy I Opinie, 47/48(1/2), 139-164.