Code of Conduct

Regula i Kod w semiotice filmu

Bentele, G. (1992). Regula i Kod w semiotice filmu. In A. Gwózdz & G. Bentele (Eds.), Niemiecka mysl filmowa. Antologia. Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemic Niemicka Republika Demokratyczna. Wybór, wstep i opracowanie. (pp. 172-184). Kielce: Wydawnictwo Szumacher.
Bentele, G.
In: A. Gwózdz & G. Bentele (Eds.), Niemiecka mysl filmowa. Antologia. Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemic Niemicka Republika Demokratyczna. Wybór, wstep i opracowanie (pp. 172-184)
Kielce: Wydawnictwo Szumacher 1992

Regel und Code in der Filmsemiotik

Bentele, G. (1983). Regel und Code in der Filmsemiotik. In T. Borbé, Tasso (Ed.), Semiotics Unfolding. Proceedings of the Second Congress of the International Association for Semiotic Studies. Vienna, July 1979. (pp. 1569-1577). Berlin, New York: de Gruyter.
Bentele, G.
In: T. Borbé, Tasso (Ed.), Semiotics Unfolding. Proceedings of the Second Congress of the International Association for Semiotic Studies. Vienna, July 1979 (pp. 1569-1577)
Berlin, New York: de Gruyter 1983