Filmtheorie in Deutschland. Ein kritischer Kommentar. publiziert als „Poslowie“ [Nachwort]

Bentele, G.
In: A. Gwózdz & G. Bentele (Eds.), Niemiecka mysl filmowa. Antologia. Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemic Niemicka Republika Demokratyczna. Wybór, wstep i opracowanie
Kielce: Wydawnictwo Szumacher 1986

Zitation (APA)

Bentele, G. (1986). Filmtheorie in Deutschland. Ein kritischer Kommentar. publiziert als „Poslowie“ [Nachwort]. In A. Gwózdz & G. Bentele (Eds.), Niemiecka mysl filmowa. Antologia. Niemcy do roku 1945. Republika Federalna Niemic Niemicka Republika Demokratyczna. Wybór, wstep i opracowanie. (pp. ). Kielce: Wydawnictwo Szumacher.