Transfokacja – próba analizy semiotycznej

Bentele, G.
Przekazy I Opinie, 44/45 (2/3), 94-103.
1986

Zitation (APA)

Bentele, G. (1986). Transfokacja – próba analizy semiotycznej Przekazy I Opinie, 44/45(2/3), 94-103.